Wypadki w rolnictwie. Dlaczego rolnicy nie zgłaszają wypadków?

Wypadki w rolnictwie zdarzają się często. Wiele z nich poszkodowani nie zgłaszają do KRUS w związku z czym trudno oszacować ich liczbę. Przyczynami przez które poszkodowani nie zgłaszają szkód do KRUS jest głównie przeświadczenie, że sami zawinili wypadkowi (przypadek wypadku dziecka z niedopatrzenia rodzica).  Najczęstszymi są zdarzenia z udziałem maszyn, zwierząt gospodarskich, jak również wypadki powstałe w wyniku niezabezpieczenia narzędzi rolniczych.

Zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli rolnik jest zobligowany do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie tego rodzaju ubezpiecza rolników i pokrywa wszelkie szkody powstałe na terenie gospodarstwa. Szkody to między innymi: te wyrządzone przez rolnika, pracowników czy osoby zamieszkałe w gospodarstwie. 

W KRUS ubezpieczone są również szkody wyrządzone przez zwierzęta, maszyny i pojazdy wolnobieżne, będące w posiadaniu rolnika. Dlatego warto znać przysługujące prawa. Warto również zgłaszać wszelkie zaistniałe przypadki, gdyż dzięki temu można więcej uzyskać środków.

Zostaw odpowiedź

htgfg fhgfhgf

hjgjnhgjhg

gfds