Wypadek komunikacyjny

Wypadek komunikacyjny – na polskich drogach każdego roku dochodzi do dziesiątek tysięcy kolizji oraz wypadków . Dlatego tak ważna jest wiedza dotycząca praw osób poszkodowanych w tego rodzaju zdarzeniach. Otóż odszkodowanie należy się wszystkim osobom uczestniczącym w kolizji bądź wypadku, z wyjątkiem sprawcy zdarzenia.

 • kierowców
 • pasażerów
 • rowerzystów
 • pieszych
 • innych uczestników ruchu drogowego, którzy ucierpieli podczas wypadku

Wyjątek: osobie poniżej 13-go roku życia przysługuje odszkodowanie, nawet gdy była sprawcą zdarzenia, dlatego że według prawa nie można przypisać jej winy.

Uzyskujemy także dla klientów świadczenia w formie zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny, którzy utracili w wypadkach komunikacyjnych swoich bliskich.

O co możesz się ubiegać

 • Odszkodowanie jednorazowe – na pokrycie kosztów następstw wypadków: za pobyt w szpitalu, zakup leków, opieki medycznej, dojazdów do placówek medycznych, rehabilitacji, konsultacji specjalistycznych.
 • Odszkodowanie w tytułu utraconego dochodu – w przypadku gdy poszkodowany w wypadku nie może pracować lub
  jeśli poszkodowany w wypadku musiał zrezygnować z pracy zawodowej i potrzebuje przeszkolenia do innego zawodu
 • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb – gdy poszkodowany w wypadku wymaga opieki medycznej, rehabilitacji czy zakupu leków.
 • Zadośćuczynienie za poniesione krzywdy i ból psychiczny, którego doznano podczas wypadku

htgfg fhgfhgf

hjgjnhgjhg

gfds