W przypadku, gdy pacjent zmarł na skutek błędu medycznego

W przypadku, gdy pacjent zmarł na skutek błędu, osoby bliskie mogą ubiegać się o zwrot kosztów leczenia oraz pokrycie kosztów pogrzebu. Mają prawo dochodzić odszkodowania. Jeśli zmarły płacił alimenty można żądać renty alimentacyjnej.

Bliscy (także osoby spoza rodziny, które były np. w związku partnerskim z poszkodowanym) mają prawo do zadośćuczynienia pieniężnego, które jest wypłacane jednorazowo. Tego rodzaju rekompensata ma pomóc rodzinie zmarłego w trudnych dla niej chwilach oraz zmniejszyć ból i krzywdy

Zostaw odpowiedź

htgfg fhgfhgf

hjgjnhgjhg

gfds