Ustawy, które odnoszą się do wypadków w pracy. Prawo

  • Ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy – dalej k.p.
  • Ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – dalej u.w.c.z.
  • Ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Ustawa z 30.10.2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

Zostaw odpowiedź

htgfg fhgfhgf

hjgjnhgjhg

gfds