Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za błędy medyczne

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za błędy medyczne następuje po upływie lat trzech od momentu kiedy dowiedziałeś się o szkodzie i o osobie/placówce zobowiązanej do jej naprawienia. Bieg przedawnienia zaczyna w momencie, w którym  dowiedziałeś się o szkodzie oraz o osobie obowiązanej do jej naprawienia. 

Ma to często kluczowe znaczenie w sprawach w których nie od razu okazuje się, że lekarz popełnił błąd.  Na przykład: błędna diagnoza i co za tym idzie wdrożenie niewłaściwego leczenia. Nie wiemy, że jesteśmy poszkodowani ale zdarzenie czyli błędne działanie lekarza już nastąpiło. Po upływie trzyletniego terminu przedawnienia oznacza, że powództwo może spotkać się z zarzutem przedawnienia.  

W tym przypadku Sąd oddali Twoje powództwo i obciąży Cię kosztami postępowania oraz kosztami prawnika drugiej strony. Sprawdź o co możesz się ubiegać w przypadku gdy zaistnieje błąd medyczny

Zostaw odpowiedź

htgfg fhgfhgf

hjgjnhgjhg

gfds