O co możesz się ubiegać w przypadku błędu medycznego?

  • Odszkodowanie jednorazowe – jednorazowa kwota stanowiącą odszkodowanie lub poszkodowany może żądać zwrotu wszystkich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, domagać się zwrotu kosztów poniesionych z konieczności przystosowania domu do osoby niepełnosprawnej oraz wszelkie koszty związane z transportem
  • Odszkodowanie jednorazowe – jeśli poszkodowany musiał zrezygnować z pracy zawodowej i potrzebuje przeszkolenia do innego zawodu
  • Renta uzupełniająca – która ma pokryć różnicę między zarobkami uzyskiwanymi przed i po błędzie lekarskim
  • Renta z tytułu zwiększonych potrzeb – gdy poszkodowany wymaga stałej opieki medycznej, rehabilitacji czy zakupu leków.

Zostaw odpowiedź

htgfg fhgfhgf

hjgjnhgjhg

gfds