Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnień do świadczeń

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnień do świadczeń określonych w ustawach, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ podczas:

  • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż określone w w ustawie chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe (art. 3 ust. 2 u.w.c.z.).

Zostaw odpowiedź

htgfg fhgfhgf

hjgjnhgjhg

gfds