Szkody majątkowe i rzeczowe

htgfg fhgfhgf

hjgjnhgjhg

gfds